Gastroenteroloji alanında faaliyet gösteren hekimleri yaygın biçimde temsil eden,

Alanında tanınan, saygı duyulan ve mutlaka görüşüne başvurulan,

Gastroenteroloji camiası arasında ki ilişkilerin geliştirilmesinde etkin rol oynayan,

Ulusal ve Uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir referans kurumu olmak.