Gastroenteroloji alanında bilimsel bilginin ve yeni araştırmaların geliştirilmesi,
Bu alanla ilgili farklı disiplinler arasında ki bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesi,
Gastroenteroloji ile ilgili hekimlerin eğitim ve formasyon devamlılıklarının sağlanması,
Gastroenteroloji ile ilgili tüm hekimlerimizin bilgilendirilmesi,
Gastroenteroloji hastalık ve tedavileri konusunda ki çalışmaların desteklenmesi, eşgüdüm sağlanması.